Veelgestelde vragen

Uitschrijven en procedure

Ga je stoppen met de studie of wens je om een andere reden niet langer deel te nemen aan de vereniging? Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van onze uitschrijvingsprocedure. Het is handig om te weten dat je bij het tekenen van het inschrijfformulier voor zowel leden als begunstigers studievereniging Linkit toestemming geeft om doorlopend (lees: voor zolang het lidmaatschap actief is) automatische incasso’s te plaatsen op jouw rekening. Oftewel, het lidmaatschap blijft actief zolang wij geen verzoek tot uitschrijven hebben ontvangen. Om misverstanden en -communicatie te voorkomen hebben wij om die reden de volgende lijst van veelgestelde vragen opgesteld.
Hoe schrijf ik mij uit voor de studievereniging?
Antwoord: een aanvraag tot uitschrijving dient schriftelijk gedaan te worden door een mail te sturen naar de secretaris. Daarna zullen wij binnen een werkweek je aanvraag verwerken zodat je met ingang van het daaropvolgende collegejaar uitgeschreven staat.

Kan ik mij halverwege het collegejaar uitschrijven voor de studievereniging?
Antwoord: nee, een lidmaatschap loopt van het begin tot het einde van een collegejaar. Als je halverwege een aanvraag doet tot uitschrijven gaat deze pas het daaropvolgende collegejaar in. Dit betekent dus dat je voor dat jaar nog contributiegeld moet betalen.

Er is een bedrag van mijn rekening afgeschreven terwijl ik geen lid meer wil zijn. Wat nu?
Antwoord: heb je vóór 31 juli een aanvraag tot uitschrijven gedaan? Dan is er per ongeluk een incasso geplaatst. Is dit niet het geval, dan ben je nog ledencontributie verschuldigd voor het desbetreffende collegejaar. Let er wel op, dat je schriftelijk bewijs hebt van de uitschrijving (bijvoorbeeld de verzonden mail op de juiste datum).

Als ik stop met de studie Industrieel Product Ontwerpen of Human Technology, ben ik dan automatisch uitgeschreven bij S.V. Linkit?
Antwoord: nee, de studievereniging is niet dusdanig een onderdeel van het instituut dat wij precies weten wie er studeert en wie gestopt is. Daarnaast zijn er mensen die na een studiewisseling actief wensen te blijven binnen die vereniging. Om die reden dien je zelf een schriftelijke aanvraag tot uitschrijving te doen bij de secretaris.

Wat gebeurt er als ik geen contributiegeld betaal?
Antwoord: wij zullen in eerste instantie een mail sturen, mocht er hierna geen contact geweest zijn zal er na een aangegeven periode een aanmaning volgen. Mocht er hierna nog steeds geen contact geweest zijn, volgt er een tweede aanmaning met 10% verhoging bovenop het verschuldigde bedrag.