Begunstiger worden

Begunstiger worden van S.V. Linkit

S.V. Linkit is de studievereniging voor studenten van IPO en HT op de Hanzehogeschool Groningen. Daarom is één van de randvoorwaarden om lid te worden van studievereniging Linkit dat de desbetreffende geïnteresseerde één van deze studies volgt. Toch bieden wij je de mogelijkheid om lid te worden en deel te nemen aan onze gezellige activiteiten. Dit wordt begunstiger genoemd. Wil je graag lid worden van onze vereniging maar sta je niet ingeschreven bij Human Technology of Industrieel Product Ontwerpen? Word dan nu begunstiger! Als begunstiger ben je te allen tijde welkom op evenementen en betaal je de ledenprijs voor betaalde activiteiten.

Let op: houd er rekening mee dat er bij begunstigers een procedure van toepassing is met betrekking tot het aanvragen van lidmaatschap via de Algemene Ledenvergadering (ALV). Aanvraag van lidmaatschap van individuen buiten de studies Human Technology en Industrieel Product Ontwerpen om dient goedgekeurd te worden door de ALV. Wanneer deze toestemming verleend wordt, zal het lidmaatschap van kracht gaan.

Begunstiger aanmeldformulier is hier op te vragen. Wanneer je deze hebt ingevuld, kan je het formulier inleveren op het kantoor (TN/D1.61, Van DoorenVeste) of stuur hem op naar secretaris (secretaris@svlinkit.nl).

Lidmaatschap wordt automatisch verlengd aan het begin van ieder collegejaar zoals vermeld op het inschrijfformulier, tenzij een aanvraag tot uitschrijving vóór de uiterste uitschrijfdatum van dat collegejaar is ontvangen.  Aanvraag tot uitschrijving dient schriftelijk gedaan te worden naar de secretaris (secretaris@svlinkit.nl) vóór 31 juli.  

S.V. Linkit