Lustrumcommissie

Lustrum commissie 16-17

Wij van de lustrumcommissie hopen op jouw deelname aan de viering van het 3e lustrum!

 

Eens in de vijf jaar wordt het lustrum van onze vereniging gevierd. Een lustrum is een vijfjaarlijkse verjaardag waarop een selecte groep elitaire leden een week vol educatie en gezelligheid organiseert! In de vorm van festiviteiten, (studie)activiteiten en een symposium zal de week vorm krijgen. Naast het organiseren van het bovenstaande houdt de lustrumcommissie zich ook bezig met de acquisitie van de vereniging. Dit vereist vele middagen hard werken en daarom gaat de eer uit naar de volgende leden die dit mogelijk maken:

Voorzitter: Tim van der Molen
Penningmeester : Annemiek Hensens
Secretaris : Jordin Schonewille
Regulier lid: Boyd Joenje
Regulier lid: Boyan Venema
Regulier lid: Pieter Tichelaar
Regulier lid: Joris Nannenberg

S.V. Linkit