Huidig Bestuur >

Huidig Bestuur 


Linkit bestuur 2019-2020

v.l.n.r
Merel van Tent – Intern Coördinator
Fran den Rooijen – Secretaris
Lieke Luikens – Voorzitter
Rianne van der Molen – Penningmeester
Freekje Timmermans – Extern Coördinator

Visie

De visie van het 17e bestuur der S.V. Linkit is het streven naar optimalisatie van de interne en externe communicatie van de vereniging door het aanbieden van meer structuur, het behouden van de professionaliteit naar haar leden en het actief contact leggen met IPO- en andere HG verenigingen.

Meer info

S.V. Linkit