Huidig Bestuur >

Huidig Bestuur 


Linkit bestuur 2018-2019

Bestuur-2018-2019-linkit

v.l.n.r
Terry Westerbaan – Intern Coördinator
Sanne Bliekendaal – Secretaris
Tess van den Berg – Voorzitter
Remco Stam – Penningmeester
Rene Cöp – Extern Coördinator

Visie
De visie van S.V. Linkit is het streven naar een toegankelijke vereniging voor iedereen. Dit door bevorderen van contact tussen haar leden, door middel van het aanbieden van gevarieerde activiteiten, zowel studie gerelateerd als op sociaal vlak.

Meer info

S.V. Linkit