Acquisitiecommissie

De acquisitiecommissie van S.V. Linkit is verantwoordelijk voor het werven van bedrijven die de vereniging kunnen steunen. Dit betreft
bijvoorbeeld sponsoring en de mogelijkheid tot stages. Vooral in het begin van het jaar is het contact met bedrijven natuurlijk erg
belangrijk voor de studievereniging. Dit zijn vaak bedrijven die veel met onze opleiding te maken hebben en dus ook wat voor ons kunnen
betekenen. Voor de bedrijven zelf is het ook goed om met ons in contact te blijven aangezien zij stageplekken en banen kunnen aanbieden. Hierom zijn bedrijven vaak ook enthousiast om met ons samen te werken. Momenteel bestaat de acquisitiecommissie vooral uit mensen die al wat
langer ervaring hebben met het contacteren van bedrijven. Hiernaast is er ook plek voor minder ervaren personen die het leuk vinden om zich te
professionaliseren en hun netwerk uit te breiden. Door een goede samenwerking met het bestuur wordt er geprobeerd om op een fijne,
zakelijke manier de relatie tussen bedrijf en vereniging zo goed mogelijk tot stand te houden.

S.V. Linkit